Menu

Duyurular


Alacak Sigortası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 689-483 = 16/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2019 tarih ve 3247-612/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.09.2019 tarih ve 9017 sayılı yazısına atfen;

 

KOBİ'lerimizin öngörülmeyen tahsilât problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını amaçlayan “KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” hakkında bilgi verilerek, konu hakkında Üyelerimizin bilgilendirilmesinin 16.04.2019 tarih ve 4214 sayılı yazı ile talep edildiği, 

TOBB tarafından 22-31 Ağustos tarihleri arasında Oda-Borsa meclis üyelerine yapılan ankette meclis üyelerinin yüzde 41,5'inin alacak sigortasını duymadığının tespit edildiği,

Bu kapsamda KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sistemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla konunun Ek’li bilgilendirme mektubu ile birlikte Üyelerimize duyurulması,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz