Menu

Duyurular


Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili 2012/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi.

SİRKÜLER NO: 3.1 /515-367 = 24/08/2012

 

Başbakanlık tarafından "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele” konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler; bu kapsamdaki çalışmaların koordinasyonu, bakanlıkların yeniden yapılandırılması ve sürdürülmekte olan çalışmalar da dikkate alınarak 23.08.2012 tarihli 28390 sayılı Resmi Gazete’de genelge yayımlanmış olup, ekte sunulmaktadır.

 

Yayımlanan Genelge’nin 9. Maddesinde;

 

9- Liman Başkanlıklarınca, özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiş akaryakıt alımlarına ilişkin denetimler ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince; akaryakıt ve LPG İstasyonlarında, lisans, ulusal marker ve sayaç denetimlerinin sağlıklı, etkili ve sürekli şekilde yapılması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır."

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: Başbakanlık Genelgesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz