Menu

Duyurular


AIS Klas-B CS

SİRKÜLER NO: 18.3 / 075-062 = 27/01/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/01/2010 tarih ve  353-51/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi: a) Dnz. Müst. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2010 tarih ve 465 sayılı yazısı.

       b) 07.01.2010 tarih ve 10 No.lu İMEAK DTO sirküleri.

       c) Dnz. Müst. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2010 tarih ve 465 sayılı yazısı.

 

1. İlgi (b) sirkülerimiz ile Web Sayfamızda da duyurusu yapılan İlgi (a) yazı ile;

 

S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği’nce yapılan müracaatlar üzerine; 01.01.2010 tarihi itibari ile AIS Klas-B CS cihazı donatmak yükümlülüğü olan tüm deniz araçlarına, bahse konu cihazın montaj ve testlerinin yapılabilmesi için AIS Klas-B CS cihazının satın alındığını gösterir belgeyi (fatura) ibraz etmeleri halinde 20.01.2010 tarihine kadar süre verileceği bildirilmişti.

 

2. Bu defa alınan İlgi (c) yazıda;

 

- Denizcilik Müsteşarlığı Mersin Bölge Müdürlüğü’nün 21.01.2010 tarihli yazısında; bazı balıkçı gemilerinin AIS Klas-B CS Cihazını Mobilsis Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından satın alarak İskenderun Liman Başkanlığı’na belgelendirdikleri ve bu belgelere dayanarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırıldıkları, ancak bu cihazların belirtilen süre içerisinde teknelere montesinin yapılmadığı, ilgili firmanın telefonlara cevap vermediği, bununla birlikte, İskenderun Liman Başkanlığı’nca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde cihazları üreten firma ile görüşüldüğü fakat cihazların seri numarasının kendi üretimleriyle uyuşmadığı ve kesilen faturaların sahte olabileceğinin değerlendirildiğinin ifade edildiği,

 

- Yine Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Koop. Merkez Birliği’nin 21.01.2010 tarihli yazısında; PAVO Elektronik San. Paz. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından üretilen AIS Klas-B CS cihazlarının 25.12.2009 tarihinde Akdeniz Bölgesi balıkçıları tarafından alınmasına rağmen firma tarafından monte edilmediği, İstanbul, İzmir ve Karadeniz Bölgelerinde ANEL Firma ürününün MOBİSİS Firması tarafından pazarlandığı ve bu belgelere dayanarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce ruhsatlandırıldıkları, fakat cihazların montesinin yapılmadığı, üretici ANEL Firması ile yapılan görüşme sonucunda ise MOBISIS isimli bir firmanın kendilerinin bayisi olmadığının anlaşıldığının belirtildiği,

 

- Konuyla ilgili olarak, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 3 üretici firmaya (İdeal Teknoloji – http://www.idealteknoloji.com/, ANELTECH – http://www.esistem.com.tr/ ve Rem-Pavo Elektronik http://www.rem.com.tr/ ) uygunluk belgesi verildiği, bu itibarla AIS Klas-B CS cihazı satın alınmadan önce bu firmalar ile görüşülerek temsilcilikleri konusunda onay alındıktan sonra satın alma işleminin yapılması, ayrıca bahse konu cihazları alan balıkçıların savcılığa suç duyurusunda bulunmasının uygun olacağının mütalaa edildiği,


- Bu kapsamda, balık sezonunun devam ettiği ve cihaz takılmadığı takdirde anılan teknelerin denize çıkamayacağı ve mağduriyetlerinin büyük olacağından bahisle, bahse konu balıkçıların faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla sadece 15 metreden büyük balıkçı gemilerine, 15.02.2010 tarihine kadar ek süre verilmesi,

 

hususları bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: ilgi yazı örneği (2 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz