Menu

Duyurular


AEB Ülkelerine FORM-A Belgesi Düzenlenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 907-706 = 25/11/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.11.2021 tarih ve 3131/1217/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 19.11.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) aldığı bir karara istinaden, AEB üyesi ülkelere ülkemizden Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi'nin düzenlenmemeye başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, ülkemizden 12 Ekim 2021 tarihi öncesinde sevkiyatı gerçekleştirilmiş olan eşyaya ilişkin, FORM-A Belgelerinin usulüne uygun olarak sonradan verilmesi halinde kabul edilmeyeceğine dair bir hususa yer verilmediği açıklanmış; bu kapsamdaki eşya için "sonradan verilmiştir" ibaresiyle FORM-A Belgesi'nin düzenlenmesinin önünde bir engel bulunmadığının değerlendirildiği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz