Menu

Duyurular


ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş

SİRKÜLER NO: 23.1 / 337-216 = 26/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 24.04.2019 tarih ve 1595-294/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.04.2019 tarihli ve 4085 sayılı yazısına atfen;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2019 tarihli ve 27855 sayılı yazısında, Ülkemizin "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması"na (ADR), 22 Mart 2010 itibariyle taraf olunduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı, ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi'nin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda, her iki senede bir düzenli olarak değiştirildiği ve güncellendiği,  bildirilmiştir.

 

13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantısı'nda (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Odamızdan görüş talep edilmektedir:

 

·         Avrupa Kimyasal Endüstrisi Konseyi (CEFIC) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/1), tehlikeli malların denizyoluyla da taşınması durumunda şoför kabininde soğutuculu konteynerler için sıcaklık okumasına dair 9.6.1 (c)'de muafiyet teklif edildiği, 

 

·         İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/2), Sınıf 7 (radyoaktif malzemeler) dışındaki sınıfların özellikleri olmayan ve Tablo 2.2.7.2.4.1.2'deki aktivite seviyelerinin onda birini aşmayan aktivite düzeyindeki Sınıf 7 adi paketlerinin posta olarak da taşınabilmesi için Kısım 3.3'e yeni bir özel hüküm eklenmesi teklif edildiği, 

 

·         İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/3), 9.1.3.4'te araç uygunluk belgesinin yenilenmesiyle ilgili değişiklik teklif edildiği, 

 

·         Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/5), tehlikeli madde taşıyan araçların şoförlerinin yenileme eğitiminin teorik kısmının elektronik eğitimle yapılabilmesi amacıyla ADR 8.2.2.5.2'de değişiklik önerisi teklif edildiği, 

 

·         Finlandiya ve İsveç hükümetleri tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/10), tehlikeli mal ile yüklü olan taşıma ünitelerinin birden fazla sayıda römork (veya yarı-römork) takabilmeleri amacıyla 8.1.1'de değişiklik teklif edildiği, 

 

·         Almanya hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/12), Kısım 8.5 S1(6), S16 ve S21'e araçların gözetimiyle ilgili hükümlerin eklenmesi önerileri teklif edildiği, 

 

·         Hollanda hükümeti tarafından sunulan Inf.3 numaralı dokümanda; 7.1.7.4.5'teki termal yalıtımla ilgili hükümlere yönelik çalışma grubunun görüşleri talep edildiği,

 

 

Söz konusu önerilere ilişkin belgelerin BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olduğu, resmi dokümanlara https://www.unece.org/trans/areas-of-work/dangerous-goods/meetings-and-events/unece-bodies/transmaindgdbwp15/working-documents/2019.html adresinden, resmi olmayan dokümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15inf106.htmladresinden ulaşıldığı, belirtilmektedir. Konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin, en geç 10 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz