Menu

Duyurular


Adli Gemi Satışları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 303-190 = 16/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 12.04.2019 tarih ve 1461-255/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 03/04/2019 tarihli ve MLC(19) 06 sayılı yazısından bahisle;   

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası tarafından gönderilen İlgi yazıda, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)'nun 13-17 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştireceği " Gemilerin Adli Satışları" ve Denizcilik Uluslararası Komitesi (CMI)'nin taslak Konvansiyon  çalışmalarının ICS'in UNCITRAL ile olan görüşmelerine destek sağlayacağı ifade edilmektedir.

 

Şubat 2019'da gerçekleştirilen Deniz Hukuku Komitesi toplantısında ICS, 6 No'lu Çalışma Grubu'nun 13-17 Mayıs 2019 tarihinde New York'da Birleşmiş Milletler Merkezinde gerçekleştirilecek olan bir sonraki toplantıya ilişkin "Adli Gemi Satışları" konusundaki çalışmalara başlanacağının bildirildiği, çalışma dokümanlarının UNCITRAL web sitesi:  https://uncitral.un.org/en/working_groups/6/sale_ships linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

Çalışmaya yönelik ilk izlenimlerde;

 

CMI'nin teklifine göre taslak konvansiyonun (EK-A), dünya genelinde gemilerin satışını düzenleyen yabancı ülke kararlarını tanımamalarından kaynaklanan sorunları ele alacağı,

 

CMI taslak sözleşmesine göre (Ek B), "bir geminin adli satışının" bir geminin bir kamu ihalesi veya özel anlaşma yoluyla veya Devletin yasaları tarafından öngörülen diğer uygun yollarla bir Yetkili Otorite tarafından satılması anlamına geldiği ve Adli Satışın gelirlerinin alacaklılara verildiği,

 

Taslak sözleşme, adli satışların bildirim prosedürü ve etkisine ilişkin hükümleri ve adli satıştan hemen önce, gemi sahibinin veya gemiye bağlı kayıtlı bir ipotek veya satıştan hemen önce gemi üzerindeki kayıtlı borç için sahibinin satışa itiraz edebileceği hükümleri içerdiği ifade edilmektedir.

 

EK'de sunulan "Adli Gemi Satışları" konulu taslak çalışmanın incelenerek, varsa önerilerinizin, ICS'e iletilmek üzere Odamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz