Menu

Duyurular


Aden Körfezi Nisan 2011 Japon Konvoy Takvimi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0203-155 = 29/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/03/2011 tarih ve  1321-210/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi’nin (BIMCO) internet sitesinden alınan bilgiye göre, 2011 yılı Nisan ayında Aden Körfezi’nde seyir yapacak gemilerin konvoy halinde güvenli geçişlerini sağlamak üzere, Japon Denizcilik Savunma Gücüne (JMSDF) bağlı olarak görev yapacak olan konvoy takvimi aşağıda yer almaktadır.

 

Aden Körfezi- Tavsiye Edilen Geçiş Koridoru (IRTC)- Japon Konvoy Takvimi

 

Batı yönüne doğru seyrederken buluşma noktası “C”: 14 55N, 054 38E

                        05 NİSAN 2011, 0500Z

                        14 NİSAN 2011, 0500Z

                        21 NİSAN 2011, 1500Z

                        30 NİSAN 2011, 0500Z

 

Doğu yönüne doğru seyrederken buluşma noktası “A”: 11 50N, 045 00E

                        02 NİSAN 2011, 1500Z

                        11 NİSAN 2011, 1500Z

                        16 NİSAN 2011, 1500Z

                        27 NİSAN 2011, 1500Z

 

Konvoy, 12 knot hızında seyredecektir. Konvoya katılmak için www.mlit.go.jp/en/maritime/maritime_fr2_000000.html adresinde yer alan başvuru prosedürünün takip edilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı (MILT) Deniz Haydutluğu İletişim ve Koordinasyon Ofisi Denizcilik Bürosu’ndan temin edilebilecektir. 

 

Tel: +81 3 5253 8932

Faks: +81 3 5253 1643

E-posta: INFO-PIRACY@mlit.go.jp”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz