Menu

Duyurular


Aden Körfezi’nden Geçiş Yapan Gemilerin Uyarılması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0495-406 = 13/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/08/2009 tarih ve  3517-369/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“(a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2009 tarih ve 27393 sayılı yazısı.

(b) Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın 04.08.2009 tarih ve MC(09)92 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) yazıda, Somali’de devam eden istikrarsızlık sonucunda, Türk ticaret gemilerinin de yoğun bir şekilde seyir yaptıkları Afrika Boynuzu ve özellikle Aden Körfezi’nde, son dönemlerde deniz haydutluğu faaliyetlerinde önemli bir artışın meydana geldiği, bu kapsamda, pek çok sivil ve resmi kuruluşun destek ve yardım talepleri doğrultusunda;

 

a.NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)

 

b.ABD liderliğinde teşkil eden Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151)

 

c.Avrupa Birliği tarafından oluşturulan görev kuvveti (EUNAVFOR)

 

d.Birçok ülkenin milli kontrolü altında görev yapan harp gemileri

tarafından deniz haydutluğuna karşı mücadele maksadıyla bölgede keşif / karakol faaliyetlerinin icra edildiği ve geçiş yapan ticari gemilere destek / refakat görevinin yapılmakta olduğu belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, deniz haydutluğu saldırılarına karşı güvenliğin sağlanması maksadıyla, Aden Körfezi’nde 493 deniz mili uzunluğunda ve 10 deniz mili genişliğinde “Uluslararası Tavsiye Edilmiş Transit Koridoru (IRTC- International Recommended Transit Corridor)” adı altında bir güvenlik koridoru tesis edildiği, özellikle güvenlik koridorundan geçiş yapan gemilere koruma ve destek sağlamak maksadıyla değişik ülkelere mensup savaş gemileri tarafından keşif / karakol faaliyetleri icra edildiği, bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan;

 

a.TCG GEDİZ’in NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde,

 

b.TCG GAZİANTEP’in Birleşik Görev Kuvveti-151 komutası altında

koridordan geçiş yapan ticari gemilere destek sağlamak ve bölgede karakol yapmak maksadıyla görev yaptıkları, ticari gemiler tarafından gerekli ikaz ve bildirimlerin zamanında yapılması durumunda, bölgede bulunan Birleşik Görev Kuvvetleri ve NATO emrinde görev yapan savaş gemilerinin, bağlı bulundukları komuta makamlarının (NATO Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı ve Birleşik Görev Kuvveti-151 Komutanı vb.) planlaması doğrultusunda, güvenlik koridoru üzerinde geçiş yapan ticari gemilere ülke ayrımı gözetmeksizin koruma sağladığı belirtilmektedir.

 

Bölgede bugüne kadar yaşanan saldırıların öncelikli sebeplerinin, gemilerin;

 

a.Geçişleri ile ilgili bilgileri bölgede görev yapan harp gemilerine ve İngiltere’nin Deniz Ticaret Organizasyonu’na (United Kingdom Maritime Trade Organization-UKMTO) bildirmemeleri,

 

b.Güvenlik koridorunu kullanmamaları,

 

c.Gerekli koordinasyonu önceden tesis etmemeleri,

olduğunun değerlendirildiği, bu kapsamda, bazı Türk ticari gemilerinin de bahse konu güvenlik koridorunu kullanmadıklarının ve geçiş bilgilerine ilişkin hususları Deniz Kuvvetleri Komutanlığına veya bölgede görev yapan gemilere bildirmediklerinin tespit edildiği, Türk savaş gemileri tarafından güvenlik koridoru dışında tespit edilen Türk ticari gemilerinin ikaz edilerek güvenlik koridoruna yönlendirildiği ve emniyetle geçişlerinin sağlandığı ifade edilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, yaşanan deniz haydutluğu ve gemi kaçırma / saldırı olaylarından alınan dersler göz önüne alındığında, müteakip faaliyetlerde;

 

a.Aden Körfezi’nden geçiş yapacak olan Türk ticaret gemilerinin, bölgede görev yapan Türk savaş gemilerinin veya diğer ülke savaş gemilerinin korumasından faydalanabilmesi maksadıyla geçiş bilgilerine ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ön koordinasyon tesis etmelerinin,

 

 

b.Bu bağlamda, geçiş yapacak geminin fiziksel özellikleri ve personel bilgileri ile seyir planına ilişkin tüm bilgilerin yeterli süre öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ve bölgede bulunan gemilere bildirilmesinin,

 

c.Gemiadamları, denizcilik şirketleri ve gemi acentelerinin Uluslararası Tavsiye Edilen Transit Koridoru uygulamaları ve bölgede görev yapan savaş gemileri hakkında bilgilendirilmesinin

gerekli olduğu,  bu kapsamda, gemi acenteleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla Ağustos 2009 ayı içerisinde ilgili kurumların ve denizcilik firmaları temsilcilerinin iştiraki ile bir toplantı yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

 

İlgi (b) yazıda ise, Aden Körfezi’nden geçiş yapmadan önce Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri Deniz Güvenliği Merkezi MSCHOA’nın internet sitesine (www.mschoa.eu) kayıt yaptıran ve geçiş sırasında güvenlik koridorunu kullanan gemilerin güvenli bir şekilde bölgeden geçtiği, ancak kayıt yaptırmayan oldukça yüksek sayıda gemi olduğu, bu sebeple söz konusu siteye bildirim yapmanın öneminin bir kez daha vurgulanması gerektiği belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz