Menu

Duyurular


Adalar Arası Kablo Döşenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 820-638 = 26/10/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.10.2021 tarih ve 2874/1125/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 26.10.2021 tarihli ve  E-58799809-130.02.03-7414 sayılı ekte sunulan yazıda; Anadolu Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tesis edilmesi planlanan denizaltı enerji kablosu için güzergah durumunun kontrolünün İstanbul Liman Başkanlığı'nın 17.06.2021 tarihli ve E-58799809-130.01.01-4275 sayılı yazısı ile verilen izin kapsamında tamamlanmış olduğu ve bu kez yazıları ekinde verilen gemi isimleri ile koordinatları belirtilen noktalar arasında 31.05.2022 tarihine kadar denizaltı survey ve su altı kablo tesisi için izin verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmemesi, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz