Menu

Duyurular


Acentelerle İlgili Çalıştay Hazırlıkları Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 243-184 = 23/05/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/05/2014 tarih ve  2310-338 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 09.05.2014 tarih ve 11453-68363 sayılı yazısı.
 
"İlgi yazı ile Odamızdan ;
 
  1. Ülkemize giren veya ülkemizden çıkan deniz taşıtları ile beraberinde bulunan yolcu ve mürettebatlarının işlemlerinin kolaylaştırılması, deniz hudut kapıları, limanlar, marinalar ile demir sahalarında yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak gerekli düzenlemelere gidilerek standart hale getirilebilmesi için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir çalıştay yapılmasının planlandığı,
 
  1. Söz konusu çalıştaya ön hazırlık olması amacıyla ekte yer alan Çalıştay Ön Bilgi Formu’nun Odamız üyesi acente firmaları tarafından doldurularak en geç 30 Mayıs 2014 tarihine kadar gönderilmesi istenmektedir.
 
Konunun önemine binaen, ekte yer alan Çalıştay Ön Bilgi Formu’nun doldurularak en geç 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza fatmanur.nomer@denizticaretodasi.org.trve ipek.sapmaz@denizticaretodasi.org.tradresine gönderilmesini arz/rica ederiz."
 
Denilmektedir.
 
Üyelerimizin konu ile ilgili iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması açısından Derneğimizin yakından takip ettiği bahsi geçen konu için ekli formun doldurularak yukarıda belirtilen adreslere gönderilmesi hususunu önemle rica ederiz.”
                                                           
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: Çalıştay Ön Bilgi Formu
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz