Menu

Duyurular


Acente Şikayeti ***ÖNEMLİ***

SİRKÜLER NO: 23.1 / 294- 176 = 17/05/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.05.2023 tarih ve E-25270526-155.01.01-1152622 sayılı yazısı. 


Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda; 

‘’a) Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğinin 20.03.2023 tarih ve 27.1/170 sayılı yazısı.

 b) İMEAK DTO'nun 30.03.2023 tarih ve 2023-955 sayılı yazısı.

 c) Beyaz Bayrak Denizcilik Ltd. Şti.'ye hitaplı 25.04.2023 tarih ve 1114357 sayılı yazımız.

 ç) 05.05.2023 tarih ve 1135858 sayılı yazımız.

 d) Beyaz Bayrak Denizcilik Ltd. Şti.'nin 05.05.2023 tarih ve bila sayılı yazısı.

İlgi (a) ve (b) yazılardaki şikâyete ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce gerekli inceleme yapılarak ilgi (c) yazı ile Beyaz Bayrak Denizcilik Ltd. Şti'nin konuyla ilgili bilgisine başvurulmuş olup söz konusu firmanın ilgi (c) yazımızda belirlenen süre içerisinde cevap vermediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, şikayetlere konu hususlar ile ilgili olarak bahsekonu acenteye yazılan ilgi (ç) tekit yazımızdan sonra alınan ilgi (d) yazıda şikayete konu hususlara değinilmediği görülmüştür. 

Bu itibarla; Gemi Acenteleri Yönetmeliğinin Sorumluluk Başlığı altındaki 11 inci Maddenin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı işlem yapmaktan dolayı aynı yönetmeliğin Faaliyetten Men başlıklı 14 üncü Maddesinin 1 inci fıkrasına göre anılan acentenin faaliyetinin 15.05.2023 tarihinden itibaren 10 (on) gün süreyle durdurulması uygun görülmüştür.

Yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, acentelik faaliyetlerinde bulunan firmaların sorumlu oldukları mevzuat kapsamında iş ve işlemler gerçekleştirmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz