Menu

Duyurular


Acente Botları Hizmetleri

SİRKÜLER NO: 3.1 / 779-537 = 01/12/2022 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’nın 01.12.2022 tarih ve E-36935900-145.99-812332 sayılı yazısında;

 

‘’Kocaeli Mülki İdare Amirliği, Sınır Yönetimi Deniz ve Hava Limanları Mülki İdare Amirliği Güvenlik Komisyonu Toplantısı Vali Yardımcısı İsmail Gültekin Başkanlığında, komisyonda görevli kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımı ile 01.11.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.İlimizde faaliyet gösteren Limanlarda kamera sisteminin mevcudiyeti ve 7/24 çalışma esasına göre görev ifa eden gümrük muhafaza personelinin de bulunması nedeniyle bu limanlardan;

a) İzmit Körfezi demirleme sahalarında demirlemiş vaziyette bulunan gemilere, gemi personeli veya tamir, bakım-onarım vb. nedenlerle geçici olarak katılacak teknik personelin giriş-çıkışlarının,

b) İzmit Körfezi demirleme sahalarında demirlemiş vaziyette bulunan gemilere kumanya, eşya teslimi, gemiden eşya alımı gibi işlemlerin, gümrük beyanının Gümrük Muhafaza personeli tarafından kontrol edilmesini müteakip yapılmasına,

2.Kocaeli Liman Başkanlığı sınırlarında bulunan ISPS kapsamlı limanlara yanaşan gemilere hizmet veren acente botlarının 01.01.2023 tarihine kadar; ön, arka tarafları ile kamarası olması halinde kamara iç tarafını görecek şekilde yüksek çözünürlüğe (min. HD), gece görüş özelliğine sahip, 24 saat kesintisiz bir izleme yapılabilmesi için uygun güçte bataryaya (kameraya özel) ve en az 1 ay kayıt saklama hafızasına sahip ve ilgili resmi kurumlar tarafından uzaktan izleme yapabilmek için sim kart destekli internet bağlantılı bir kamera ile donatılmasına yönelik kararlar alınmış olup;

Acente botunun hareket ve dönüş limanının aynı olması, Limanlarda görevli Gümrük Muhafaza personeli tarafından gidiş ve dönüşte kontrol edilmesi koşuluyla, yukarıda belirtilen personellerin, ilgili mer'i mevzuat kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına müteakip, liman tarafından sağlanacak ring seferiyle veya kendi temin edecekleri araçla, liman girişinden acente botuna intikalleri uygun bulunmuştur. 

Bu minvalde; 01.01.2023 tarihinden itibaren Başkanlığımız yetki sahasında hizmet veren Acenta Botları Hizmetlerini; SAFİPORT, OYAK NYK,DP WORLD , EVYAP, DİLER, ROTA, GÜBRETAŞ,YILPORT, EFESAN, KROMAN, BELDE, POLİPORT, AUTOPORT ve LİMAŞ limanlarından yapacak olup, alınan kararların ifası kapsamında üye ve paydaşlarınıza duyurulması hususu,’’

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz