Menu

Duyurular


ABD Gelişmeleri-Temmuz 2013 Hk.

SİRKÜLER NO: 20.3 / 579-449 = 06/09/2013
 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/09/2013 tarih ve  3562-543 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası’ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedirler.
 
Amerika Deniz Ticaret Odası’nın en son aylık raporu ekte sunulmaktadır. Rapor aşağıdaki hususları içermektedir:
 
1. Amerika Deniz Ticaret Odası, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın (US Coast Guard – USCG) güncel balast suyu raporlama ve kayıt tutma gerekliliklerinin revize edilmesine dair önerisine cevaben görüşlerini sunmuştur. Amerika Deniz Ticaret Odası, gemilerin balast suyu raporlarını varışlarından 24 saat önce teslim etmeleri ve dolayısıyla raporların en geç varıştan 6 saat önceye kadar doldurulması gerektiğine dair güncel gereklilikleri revize edecek öneriyi desteklemektedir.
 
2. USCG Ulusal Gemi Hareket Merkezi (National Vessel Movement Centre), 25 Temmuz 2013 tarihinde, tekne sahiplerine ve işletmecilerine, Elektronik Varış / Kalkış Bildirimi (Electronic Notice of Arrival / Departure – EONAD) gereklerinin uygulanmasını 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren geliştireceğini bildiren bir uyarıda bulunmuştur.
 
3. CSA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi’nin (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) Kuzey Atlantik Buzul Balinalarına (North Atlantic Right Whale) gemi çarpması riskini en aza indirmeyi amaçlayan sona erme hükmünü ortadan kaldırmaya yönelik önerisine ilişkin görüşlerini sunmuştur. CSA’nın görüşleri, gereklilikleri sürekli hale getirmeyi isteyen önerinin karşısında yer almaktadır.
 
4. USCG’nin Farklı Küresel Mevki Saptama Sistemi (Differential Global Positioning System - DGPS) kullanımı ile ilgili şu andaki ve gelecekteki ihtiyaçlara dair bilgi talebi hakkındaki görüşler CSA tarafından teslim edilmiştir. CSA, DGPS’nin ortadan kaldırılmasının sefer emniyetine zarar vereceğini ileri sürmüş ve mevcut DGPS gruplaşmalarının (configuration) sürdürülmesini teşvik etmiştir.”
                                                           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz