Menu

Duyurular


ABD Gelişmeleri-Kasım 2012 Hk.

SİRKÜLER NO: 20.3  / 787-558 = 27/12/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/12/2012 tarih ve  5003-641 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 10.12. 2012 tarih ve ICS(12)53 sayılı yazı ve Ek’i.

    

ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası’ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan ilişikteki raporu dikkate almaya davet edilmektedirler.

 

İlgi yazının Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır (Ek-1).”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek-1: İlgi yazının Türkçe çevirisi

Ek-2: İlgi yazı ve Eki

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz