Menu

Duyurular


ABD Gelişmeleri-Ekim 2013

SİRKÜLER NO: 20.3 / 697-527 = 15/11/2013  

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/11/2013 tarih ve 4564-673 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası’ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedirler.
 
Amerika Deniz Ticaret Odası’nın en son aylık raporu ekte sunulmaktadır. Rapor aşağıdaki hususları içermektedir:
 
1.  ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (US Coast Guard – USCG), tankerler dışındaki gemilerin acil müdahale planlarına ilişkin (Non-Tank Vessel Response Plans – VRP) en son kararda yer alan uygulama tarihi ve varış bildirim gereklilikleri ile ilgili koşulları açıklığa kavuşturmak amacıyla bir Deniz Emniyeti Bilgi Bülteni (Marine Safety Information Bulletin - MSIB) yayınlamıştır. Anılan bültenin tamamı Amerika Deniz Ticaret Odası tarafından sunulmakta olup, http://www.uscg.mil/msib/docs/038_13_10-25-2013.pdf adresinden indirilebilir.
 
2. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir tankere / tankerden yapılan petrol transferi faaliyetleri sırasında petrol sızıntısı risklerini azaltmak için yeni tedbirlerin gerekli olup olmadığına dair 12 açık uçlu soruya ilişkin görüş talep etmiştir. CSA, yeni tanker tüzüğüne ihtiyaç olmadığına dair genel yaklaşımı ile birlikte, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sorularını ve her bir soru ile ilgili CSA’nın ön görüşlerini sunmaktadır.
 
3. ABD Çevre Koruma Dairesi (Environmental Protection Agency – EPA) 2013 Sonbahar Haber Bülteni’ni yayınlamıştır. EPA, sırasıyla Gemi Genel İzni (Vessel General Permit – VGP) ve Elektronik Amaç Bildirimi (Electronic Notice of Intent – eNOI) konularını kapsayan internet tabanlı iki seminere ev sahipliği yapacaktır.
 
4. EPA’nın yeni Gemi Genel İzni’nin 2.2.9. Bölümü’ndeki (Pitch Kontrollü Pervane Sistemleri, Baş / Kıç İtici Pervane Hidrolik Yağları ve Diğer Deniz Yağlarından Etkileşimler – Controllable Pitch Propeller and Thruster Hydraulic Fluid and Other Oil-to-Sea Interfaces) gerekliliklerin kabulüne ilişkin CSA tarafından hazırlanan özet bilgi raporunda, başta çevresel olarak kabul edilebilir yağlama yağlarının kullanımıyla ilgili olmak üzere, bu bölüme ilişkin ileri sürülen birçok soruyu ele almaktadır.
 
5. ABD’ye ait Alaska Eyaleti’nde tesis edilen Emisyon Kontrol Bölgesi (Emissions Control Area- ECA)ile ilgili, ABD Uygulama Usulleri Yasasına aykırı işlem yapıldığı hususunda EPA için açılan dava; ABD Bölge Mahkemesi tarafından uygun bulunmamış ve EPA’nın lehinde sonuçlanmıştır.”
                                                          
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                                                    Saygılarımızla,
                                                                                                              Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
  
                                                                                                                                 Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                                   Genel Sekreter
 
 
Ek-1: İlgi yazı ve Eki Amerika Deniz Ticaret Odası Ekim 2013 Aylık Raporu (CSA Monthly Report for the International Chamber of Shipping for October 2013)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz