Menu

Duyurular


A.B.D. Federal Gereksinimlerini Aşan Tanker Operasyonları İle İlgili Yeni Massachusetts Yasasına Karşı Yapılan Hukuki Mücadele

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0191-146 = 29/03/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/03/2010 tarih ve  01416-155/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslar arası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 17/03/2010 tarih ve EC(10)15 sayılı yazısına atfen;     

 

İlgi yazı ile;

 

İlgi yazıda, Amerika Su Yolları Operatörleri, Amerika Deniz Ticaret Odası, INTERTANKO ve BIMCO dahil, bazı denizcilik endüstrisi örgütlerinin; federal gereksinimlerin ötesine geçen, eyalet sularına giren tanker gemileri ile ilgili olarak hukuk davalarını gerektiren ve 2004 yılında kanunlaştırılan yasa hususunda Massachusetts eyaletine karşı girişilen hukuki mücadelede ABD federal hükümetine katıldıkları belirtilmiştir.  Bu konuda Bölge Mahkemesinin bir karar vermesi beklenmekte olup, bu kararın ABD ve denizcilik endüstrisinin lehine olması ümit edilmektedir.

 

Massachusetts eyaleti 2009 yılında bir yasayı daha  kanunlaştırmıştır ve bu yasa ABD federal gereksinimlerini aşan kılavuzluk ücreti ve refakat römorkörü kurallarına uyulmasına tanker gemisi sahipleri ve operatörlerini zorunlu tutmaya çalışmaktadır. Yeni eyalet gereksinimleri görünüşte ihtiyaridir, ancak bu gereksinimlere uyulmaması, bir petrol dökülmesi halinde çok büyük para cezalarına (her gün için 750,000 ABD Doları ($)) yol açabilecektir.

 

Denizcilik endüstrisi katılımcıları yeni yasa için bir hukuki mücadeleyi tırmandırmayı düşünmektedirler ve Amerika Deniz Ticaret Odası, ICS’i buna katılmaya davet etmiştir.  ICS Yönetim Kurulu, prensipte, ICS’in, hukuk mücadelesine girişmek üzere bir denizcilik endüstrisi koalisyonuna katılması gerektiğini kabul etmiştir.

İlgi yazı ve Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazının Türkçe çevirisi.

Ek-2: İlgi yazı.

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz