Menu

Duyurular


ABD’NIN, İRAN, KUZEY KORE VE SURIYE’YE UĞRAK YAPAN GEMILERE ABD LIMANLARINA YANAŞMAYI YASAKLAMA KONUSUNDAKI YASA TASARISI

SİRKÜLER NO: 13.7 / 802-587 = 30/12/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/12/2011 tarih ve  4937-687/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

 Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 22.12.2011 tarih ve MLC(11)39 sayılı yazısına atfen;

 

Son 180 gün içerisinde İran, Kuzey Kore ve Suriye limanlarına uğrak yapmış olan gemilerin, yük almak, yük boşaltmak veya mal ya da hizmet ticareti yapmak amacıyla ABD limanlarına yanaşmasını yasaklamayı amaçlayan yasa tasarısının ABD Senatosuna sunulmuş olduğu belirtilmektedir.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), öneriyi Amerika Deniz Ticaret Odası (CSA) ile görüşmüş, CSA, taslak tasarıyı 100 senatörden 80’inin desteklediğini, dolayısıyla tasarının onaylanma olasılığının güçlü olduğunu dile getirmiştir.

Tasarı ayrıca, yeni tüzüğün, bir ABD limanına yanaşmak isteyen her geminin yasalara göre yasaklı olmadığını belgelemesini gerektirecektir. Herhangi bir sahte belgeleme, o gemi için 2 yıl boyunca bir ABD limanına yanaşma yasağı ile cezalandırılacak ve gemi sahibini ABD Ceza Kanunu’na göre yargılanmaya açık hale getirecektir.

 

Yasa tasarısı pek çok soru gündeme getirmiştir; bunların başlıcaları:

 

• Yönetimin/filonun gemilerinden birinin yasaklı bir limana uğrak yapmış olması durumunda; yasağın sadece o gemi için mi geçerli olacağı, yoksa aynı mülkiyet/filo içinde olan ya da aynı kişi tarafından kontrol edilen veya yönetilen gemilere de mi uygulanacağı,

 

• Yasanın, geriye dönük olarak yasanın yürürlüğe girme tarihinden önce gerçekleşmiş olan yolculuklara uygulanıp uygulanmayacağı,

 

• Yasanın, sahibinin bilgisi dışında yasaklı ülkelere yolculuk yapmış olan gemilere (örneğin; yolculuk, geminin daha önceki sahipleri veya kiralayanlarının emriyle yapılmış işe) uygulanıp uygulanmayacağı.

 

Olası yasa, en başta diğer mevcut yasalarda da değişikliklere yol açacak olması açısından karmaşıktır. Bu değişiklikler gemi sahipleri üzerinde çeşitli sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle CSA ve ICS hem taslak yasayı, hem de mevcut yasa üzerinde yapılacak olan değişiklikleri incelemektedir.

 

İlgi yazıda, üyelerin gelişmelerden haberdar edileceği, bu süre zarfında konuyla ilgili tüm sorular için legal@ics-shipping.org adresine başvurulması gerektiği belirtilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek-1: İlgi yazı ve Eki.

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz