Menu

Duyurular


AB ve ABD Yaptırımları - Sigorta Üzerindeki Etki Hususunda Detaylı Bilgiler

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0251-180 =  13/04/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/04/2012 tarih ve  1453-195 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 16.03.2012 tarih ve MLC(12)13/IC(12)02 sayılı yazısına atfen;

 

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından, AB veya ABD bayrağı taşıyan ancak bu ülkelerin dışındaki ülkelerle ticaret yapan gemiler için de geçerli olacak şekilde yasalaştırılan, bu tür gemilerin P&l ve tekne sigortaları ve uluslararası CLC Sözleşmesi (Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle ilgili Uluslararası Sözleşme – International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage) ve Bunker Sözleşmesi altında zorunlu mali sorumluluk sigortası gereklilikleri üzerindeki yaptırımların geniş etkisine dikkat çekilmektedir.

 

AB ve ABD'nin, Suriye ve İran üzerindeki ticaret kısıtlamaları ICS üyeleri tarafından bilinmektedir. ICS, o tarihten beri, konuya ilişkin sorularla karşılaşmakta ve basında, özellikle gemilerin sigortalanması üzerindeki etki ile İlgili olarak bu yaptırımların kapsamı ve uygulanmasına ilişkin bazı kısımların açıklığa kavuşturulması ihtiyacını belirten raporlara rastlamıştır.

 

Anılan yaptırımlar, AB topraklarında yerleşik gemi sahipleri, bir AB Üyesi Ülkede kayıtlı olan ya da bir AB ülkesinin bayrağını taşıyan gemiler ve sicil (İmanı neresi olursa olsun, AB Üyesi Ülkelerin limanlarına ticaret yapan gemiler için geçerli olacaktır.

 

IG Kulüpler tarafından sağlanan P&l sigortası konusunda İse, yaptırımlar, diğer türlü AB ülkelerinin yetki alanı dışına düşen gemileri, bu gemiler P&l sigortalarını AB dışında kayıtlı olan bir IG Kulüpten (International Group Club) almış olsalar bile etkileyecektir.

 

Tüm uluslararası grup kulüpleri kendi kurallarına, özel yaptırım kuvertür sonlandırmaları veya hariç tutma hükümleri veya tedbirsiz ya da uygun olmayan taşımacılık kuvertürü hariç tutma hükümleri eklemiştir. Bu kuralların etkisi, yaptırımlar veya yasağı delen seferler ile ilişkili alarak kuvertürü iptal etmek veya hariç tutmaktır. Bir gemi sahibinin böyle bir seferi üstlenmesi durumunda, yükümlülükleri, kendi Grup Kulübü tarafından karşılanmayacaktır.

 

Bu kısıtlamanın, uluslararası sözleşmelerin gerektirdiği zorunlu sigorta sertifikaları üzerinde de etkisi olacaktır. Bundan, bu sözleşmeler altında zorunlu sigortaya tabi olan yükümlülüklerin ödenmesinin de yaptırımlardaki yasaklara takılabileceği çıkarılabilir.

 

Uluslararası gemi sicilleri bu sorunun farkında olup, bunlardan en az biri, gemi sahiplerini, zorunlu sigorta olmadan denize açılmanın sonuçları konusunda bilgilendirmek için harekete geçmiştir. 

 

Üyeler, ilişikte sunulmuş olan Liberya Gemi Sicilinin Denizcilik Tavsiye Bildirisine yönlendirilmektedir. Bildiride, gemi sahiplerinin/işletmecilerinin yaptırımlar nedeniyle sigortalarını devam ettirememelerinden dolayı Liberya denizcilik yasa ve düzenlemelerinin ihlalinin ortaya çıkabileceği ve bunun Liberya sigorta sertifikalarını geçersiz kılabileceği belirtilmektedir. Denizcilik Tavsiye Bildirisi, bu durumlarda Liberya yasa ve düzenlemelerinin İhlali için cezalar belirlemiştir. Bu cezalar; geminin alıkonması, geminin yasal sertifikasının durdurulması, Sicilinin iptali ve para cezalarını kapsamaktadır.

 

Üyelerden, buna benzer bir adım atmışlar İse bunu ICS Sekretaryasına bildirmeleri istenmektedir.

 

Düzenlemenin uygulamasının son hali henüz sonuçlanmamakla birlikte, Düzenlemenin sigorta açısından etkileri Uluslararası Grup, Üye Devletler ve Avrupa Komisyonu arasında tartışılmaya devam etmektedir. ECSA ve Avrupa Komisyonu arasında da bu Düzenlemenin genel olarak Avrupa taşımacılığına etkisi tartışılmaktadır. Metnin son hali çıkana kadar yasakların ve yaptırımların ölçüsünü tam olarak belirtmek mümkün değildir.

 

Ancak, mevcut durum karşısında, önlemlerden potansiyel olarak etkilenebilecek olan armatörler; ulusal armatörler birlikleri aracılığıyla, zorunlu sigorta hususları ile ilgili olarak AB ve ABD tarafından açıklık getirilmesini talep etmek üzere hükümetlerine danışmak isteyebilirler. Bunun nedeni, yaptırımların P&l kuvertürü, zorunlu sigorta gereksinimleri ve uluslararası konvansiyonlara göre çıkarılan Mavi Kartlar üzerindeki etkisi İle, devlet tarafından çıkarılan sigorta belgesinin geçerliliğini yitirme olasılığıdır.

 

Yaptırımların etkisi hususundaki daha başka bilgiler aşağıdaki adresten sağlanabilir:

 

legal@ics-shipping.org

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: ilgi yazı ve eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz