Menu

Duyurular


AB Ülkelerinde Giriş Özet Beyan Uygulaması Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 041-033 = 14/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/01/2011 tarih ve  112-18/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 24.12.2010 tarih ve 1318-7475 sayılı yazısına atfen;

 

1. Avrupa Birliği (AB) Gümrük Kodu’nu oluşturan 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü’nde emniyet ve güvenlik önlemlerine ilişkin değişiklikler getiren 648/20058 sayılı Konsey ve Parlamento Tüzüğü’nün uygulama hükümlerini içeren 1875/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün, eşyanın AB’ye varışı öncesinde giriş özet beyanının elektronik ortamda verilmesi zorunluluğuna dair hükümlerinin 01 Ocak 2011 tarihi itibari ile uygulamaya girdiği,

 

2. Bu kapsamda getirilen değişikliklerin ülkemiz ticaret erbabı için büyük önem arz ettiği, konuya ilişkin geçiş döneminin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle sona ereceği, 31.12.2010 gece yarısından sonra yapılacak sevkiyatlarda giriş özet beyanının verilmesini zorunlu olacağı,

 

3. Avrupa Birliği Gümrük İdareleri tarafından 01 Ocak 2011 itibari ile uygulanmaya başlanacak olan giriş ve çıkış özet beyanlarının mükelleflerce elektronik ortamda sunulmasına ilişkin olarak, Gümrük Müsteşarlığı’nca mükelleflere kolaylık sağlamak üzere bir rehber hazırlandığı, söz konusu rehberin http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/abdisiliskiler/Sayfalar/ENSRehber.aspx internet adresinden ulaşılabildiği,

 

4. Bununla birlikte, AB Gümrük Mevzuatı’nda emniyet ve güvenlik önlemlerine ilişkin yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren AB Gümrük İdareleri’nde doğrudan işlem yapacak tüm ticaret erbabının (özellikle taşımacılar)  için EORI Numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) olarak bilinen kayıt ve kimlik numarası uygulamasına geçildiği, bu sebeple, AB Gümrük İdareleri’nden veya diğer yetkili makamlardan EORI numarasının alınmasının  gerektiği,

 

5. EORI numarasının AB Gümrük İdareleri tarafından 1 Temmuz 2009 tarihi itibari ile uygulanmakta olduğu, ayrıntılı bilgiye Gümrük Müsteşarlığı’nın web sayfası duyurular bölümünden veya internet adresinden (http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/abdisiliskiler/Sayfalar/AEO-EORI.aspx) ulaşılabildiği,  EORI numarası uygulaması açısından 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle gündeme gelecek yeni bir husus bulunmadığı,”

 

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 Recep Düzgit

 Genel Sekreter


Dağıtım: Tüm üyelerimiz