Menu

Duyurular


AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 679-544 = 23/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.09.2020 tarih ve 2510/1043/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 18.09.2020 tarihli e-posta yazısında;

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) önemli politika araçlarından biri olan sınırda karbon düzenleme mekanizmasının içeriğinin belirlenmesi ve uygulamadan etkilenebilecek tüm paydaşlarla birlikte etkilerinin ele alınabilmesi adına 4 Mart – 1 Nisan 2020 tarihleri arasında bir geri bildirim sürecinin yürütüldüğü, bu çerçevede ilgili özel sektör temsilcileri ile kamu kurumları tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen görüşlerin de değerlendirilerek ülke görüşünün hazırlandığı ve Avrupa Komisyonu’na iletildiği bildirilmiştir.

Bahse konu yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından sınırda karbon düzenleme mekanizmasının hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar dahilinde başlatılan kamu istişare süreci kapsamında https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism/public-consultation linki üzerinden erişim sağlanabilecek anketin 28 Ekim 2020 tarihine kadar paydaşlar tarafından doldurulmasının beklendiği belirtilmektedir.

Ayrıca, anket soruları göz önünde bulundurularak, Ek’te sunulan ülke görüşümüzde yer alanlara ilave olarak varsa Komisyona iletilmesinde fayda görülen konuların da Ticaret Bakanlığı ile paylaşılması halinde Avrupa Komisyonu nezdinde dikkate getirilmek üzere iletilmesinin mümkün olacağı belirtilmekte, iletilmesinde fayda görülen hususların en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (ayse.celebi@tobb.org.tr) bildirilmesi talep edildiği,

 

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz