Menu

Duyurular


AB Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 306-193 = 17/04/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.04.2019 tarih ve 1489-261/2019 sayılı yazısı.


 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 05.04.2019 tarihli ve 3780 sayılı yazısından bahisle;

   

“Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında işbirliği halinde yürütülmekte olan Katılım Öncesi Mali Yatırım Aracı-IPA kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Rekabetçi Sektörler Programı” çerçevesinde, “Araştırma ve Geliştirme” ile “Yaratıcı Endüstriler” başlıklarında, ekonomide rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelecek farklı tema ve sektörlerdeki proje önerilerine mali kaynak sağlanması amacıyla 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle proje teklif çağrısına çıkıldığı bildirilmektedir.

 

Söz konusu proje teklifi duyurusu Bakanlığın internet sitesinde (https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/) yayımlanmış olup, çağrıya yönelik üyelerimiz tarafından hazırlanan projelerin 24 Nisan 2019 mesai bitimine kadar gozde.turkes@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresine iletmesi gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz