Menu

Duyurular


AB Emisyon Ticaret Sistemine Kayıt Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 142-88 = 26/02/2024 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.02.2024 tarih ve 543/159/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Avrupa Birliği (AB) tarafından denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bahse konu düzenlemeler başta gemi işletmecileri olmak üzere denizcilik sektörü açısından son derece önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55’e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizciliğin AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamına alınması düzenlemesi Mayıs 2023’te kabul edilmiş, Avrupa Birliği İzleme, Raporlama ve Doğrulama (EU MRV) Sistemi revize edilmiştir. Bu iki yeni sistem (ETS ve MRV) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında gemilerin/denizcilik şirketlerinin ETS’ye giriş ve yapılması gereken iş/işlemleri konusunda ETS’ye kayıt sürecinde izlenecek sistematiği açıklayan rehber Odamız tarafından hazırlanmış olup sektörümüzün bilgilendirilmesi amacıyla Ek’te sunulmaktadır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz