Menu

Duyurular


AB COSME Programı Çağrı Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 39-35 = 18/01/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.01.2021 tarih ve 219/45/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 04.01.2021 tarih ve 23 sayılı Ekte sunulan yazıda;

KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından gelen yazıya atfen; KOSGEB'in, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabildiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz