Menu

Duyurular


7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 20.1 / 388-279 = 15/06/2022 


İlgi: 15.06.2022 tarih ve 31867/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz