Menu

Duyurular


7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 884-709 = 27/11/2020


İlgi:  27.11.2020 tarih ve 31317/2020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘'7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz