Menu

Duyurular


7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun

SİRKÜLER NO: 23.1 / 982-787 = 30/12/2020


       İlgi: Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.12.2020 tarih ve 31350/2020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

                                                                                      

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz