Menu

Duyurular


7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

SİRKÜLER NO: 23.1 / 853-688 = 17/11/2020 


İlgi: 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili  Resmi Gazete’nin 17.11.2020 tarih ve 31307/2020 sayılı yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz