Menu

Duyurular


7250 Adet K502 Tapası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0534-0438 = 04/09/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/09/2009 tarih ve  3805-410/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2009 tarih ve 3090 sayılı yazısına atfen;

 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgi yazıda, Ek’te detayları verilen 7.250 adet K502 Tapasının FOB BUSAN / G.KORE Limanında 10 Eylül 2009 tarihinden itibaren sevke hazır olacağı,

 

Konu taşımaya ait Ek’teki bilgilerin eksiksiz doldurularak  09.09.2009 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Başkanlıklarına bildirilmesi hususları istenmektedir.”

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz