Menu

Duyurular


6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Süre Uzatımı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 787-636 = 27/10/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/10/2016 tarih ve 4008-699/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“26.10.2016 tarih ve 0531/20206 sayılı yazısına atfen;

Bilindiği üzere 03.08.2016 tarih ve 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yapılandırmasına İlişkin Kanun" 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin Yıllık, Munzam aidat ve Navlun hasılatından alınacak oda payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmı kanun kapsamında alınmış olup, yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmiştir.

26.0.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 saylı kararname ile; 6736 sayılı Kanunda belirtilen başvuru sürelerinin tamamı sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatım süresi oda ve borsaları da kapsamakta olup, üyelerin yapılandırma başvuruları 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar alınabilecektir. Başvuru süresinin uzatılmasının ödeme vadelerine bir etkisi olmayıp ilk taksit ödemesinin veya peşin ödemenin yine Kasım ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz