Menu

Duyurular


655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

SİRKÜLER NO: 11.7 / 036-033 = 18/01/2012

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 16/01/2012 tarih ve 439 sayılı yazısında;

 

“655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız görevlerinin yanı sıra merkez ve taşra teşkilatlarının da yeniden yapılandırıldığının bildirildiği,

 

Anılan Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yeni yapılanmada Denizcilik Müsteşarlığının ve bağlısı Bölge Müdürlüklerinin yer almadığı cihetiyle, bundan böyle İdari Liman sahamızdaki tüm iş ve işlemler ile daha evvelden Bölge Müdürlüğüne muhatap yazışmaların İstanbul Liman Başkanlığı’na hitaben yazılması hususu,”

 

Bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz