Menu

Duyurular


6331 Sayılı İSG Kanunu Değişikliği

SİRKÜLER NO: 11.5 /  883-617 = 30/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.12.2019 tarih ve 7090-903/2019 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 24.12.2019 tarih ve 12706 sayılı yazısına atfen;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu”na ilişkin Odamız görüşleri istenmiştir.  

Ek’te yer alan Kanuna ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin, Görüş Bildirme Formuna işlenmek suretiyle, en geç 14 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz