Menu

Duyurular


60 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve...

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0550-452 = 23/09/2009


İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 18/09/2009 tarih ve  4013 - 429/2009 sayılı sirkülerinde;

 

“60 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile ; 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri Nolu Tebliğin (Gümrük İşlemleri) 4.maddesi, 7.maddesi ve 9.maddesinde genel ve özel antrepolarla ilgili bazı değişiklikler yapılmış, ayrıca 29 Mayıs 2008 tarih ve 26890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin 14.maddesi, 17.maddesi, 24.maddesi ve 5 nolu ekinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 

60 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/tebliğler bölümünden ulaşılabilinir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz