Menu

Duyurular


6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

SİRKÜLER NO: 10.5  / 472-354 = 22/07/2013

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/07/2013 tarih ve 2896-439 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete.
 
Maliye Bakanlığı tarafından Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No.26);
 
A) Rafinericiden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu,
B) 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler,
C) 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler,
D) 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler,
 
başlıkları ile yayınlanmıştır.
 
ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Uygulamalarının kapsamında 6 Seri No.lu Tebliğinde,
 
- Yakıt alım defterinin onaylattırılması ve deniz yakıtı alımı,
- YMM faaliyet raporu düzenlenmesi,
- İthal ve imal edilen deniz yakıtının teslimi,
- Rafinericilerden alınan deniz yakıtının teslimi ve mahsup işlemleri,
- Dağıtıcıların bildirim zorunluluğu,
- Toplu yakıt alım hakkı,
 
hususlarında ilave ve değişiklikler yapılmış olup, “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO.26) Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.orgAna Sayfada “Genel Duyurular” ve “ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No.26)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz