Menu

Duyurular


5973 Sayılı Karara İlişkin Genelge Duyurusu (UR-GE)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 596-421 = 21/09/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.09.2022 tarih ve 2859/679/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 20.09.2022 tarih ve E-34221550-100-9225 sayılı yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 15.09.2022 tarihli yazısına atfen 18.08.2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında hazırlanan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge" ve eklerinin Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlandığı ifade edilmiş olup, söz konusu dokümanlara (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/URGE)internet bağlantısından erişim sağlanabileceği belirtilmektir.

Bahse konu mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz