Menu

Duyurular


5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.8 / 0695-525 = 14/11/2013
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 14/11/2013 tarih ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğaşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                       Emin Eminoğlu
                                                                                                       Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 
14 Kasım 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28821
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA ELKONULAN EŞYA
VEYA ALIKONULAN ARACIN MUHAFAZA, DEPOLAMA, YÜKLEME,
BOŞALTMA VE NAKLİYE ÜCRETLERİNE DAİR TEBLİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.