Menu

Duyurular


5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0262-186 = 17/04/2012

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz