Menu

Duyurular


5448 Sayılı Karar Hakkında Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

SİRKÜLER NO: 23.1 / 24-12 = 10/01/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.01.2023 tarih ve 50/26/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Bilindiği üzere, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 20 Nisan 2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına istinaden Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörüne yönelik Genelge hazırlayarak resmi internet sitesinde yayınlamıştır. 

Ticaret Bakanlığı tarafından resmi internet sayfasında yayınlanan 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararın Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge (30 Aralık 2022 tarihli) ekte yer almaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz