Menu

Duyurular


4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci...

SİRKÜLER NO: 3.3 / 0727-590 = 29/12/2009

 

Rekabet Kurumu Başkanlığınca, 25/12/2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO