Menu

Duyurular


35.Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 491- 287 = 16/08/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan 15.08.2023 tarih ve E-58799809-821.05-1339540 sayılı yazısı.


İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’a) Denizcilik Genel Müdürlüğü (Deniz Emniyeti ve Güvenliği Daire Başkanlığı)'nün 14.03.2023 tarihli ve 1032908 sayılı yazısı. 

b) İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 12.07.2023 tarihli ve 5200233 sayılı yazısı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) sorumluluğunda düzenlenecek olan ''35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'' 20 Ağustos 2023 tarihinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında Kanlıca - Kuruçeşme (Cemil Topuzlu Parkı) parkurunda yapılması planlanmış olup, İstanbul Boğazı 09:00 - 13:00 saatleri arasında çift yönlü ve geçici olarak Uluslararası, yarışma bölgesinde ise yerel trafiğe kapatılacaktır.

Yarışlarla ilgili Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak yüzme yarışlarından dolayı, seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.’’ 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz