Menu

Duyurular


3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No.1)...

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0201-0166 = 18/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/03/2009 tarih ve  1119-137/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

12.03.2009/27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Buna göre ;

 

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden,

 

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler de gelir vergisinden,

 

c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan,

istisna  edilmesi sağlanmıştır.

 

Denilmekte olup, anılan tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz