Menu

Duyurular


3 Yıllık (2013-2016) Genel Deniz Taşıma Hizmeti Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 386-294 = 14/06/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/06/2013 tarih ve  2375-368 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Milli Savunma Bakanlığı Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı’ndan alınan12.06.2013 tarihli e-mail mesajı ile;
 
TSK İhtiyacı için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.b Maddesine göre “Belli İstekliler Arasında İhale” usulü ile tedarik edilmesi planlanan “Genel Deniz Taşıma Hizmeti” alımına ilişkin olarak Ek’de verilen bilgiler doğrultusunda birim fiyatlarının FİYAT TEKLİF ÇİZELGESİ’ne göre doldurulması gerektiği, KDV Hariç ABD Doları para cinsinden İVEDİ olarak taraflarına gönderilmesi istenmekte olup.
3 Yıllık (2013-2016) Genel Deniz Taşıma Hizmeti ihalesi Genel Şartnamesi ve İhale ilanı Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.orgadresinde ana sayfada “Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır.
 
Bu kapsamda birim fiyatının “Fiyat Teklif Çizelgesine” uygun doldurularak, Milli Savunma Bakanlığı Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı’na Koordine: Aygun CESUR (F ve Mlyt.Anlz.Uzm- Tel: 0312 4023359- E-Mail:aygun.cesur@msb.gov.tr),   Ayşe YEŞİLYURT (F ve Mlyt.Anlz.Uzm- Tel: 0312 4023384) gönderilmesi hususu,”
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
 
EKLER :
EK-A (1 Adet Fiyat Teklif Çizelgesi )
EK-B (1 Adet İdari Şartname )     
EK-C (1 Adet Sözleşme Taslağı )  
EK-Ç (1 Adet Sözleşme Taslağa Eki )    
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz