Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu'na Ait İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 963-778 = 25/12/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.12.2020 tarih ve 4634/1432/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” 24 Aralık 2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranının % 9,11 olarak tespit ve ilan edildiği,

Bu kapsamda, 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde yer alan para cezalarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Tebliğ Ekinde belirtilen miktarlarda uygulanacağı belirtilmekte olup bahse konu Tebliğ Ekte sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz