Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/2)

SİRKÜLER NO: 20.2 / 0027-025 = 12/01/2012

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 12/01/2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/2)” aşağıda  sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

12 Ocak 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28171

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(2012/2)

MADDE 1 – 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1)’in ekinde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Ek 1: Tablo için tıklayınız