Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

SİRKÜLER NO: 20.2/ 799-646 = 31/12/2008


Çevre ve Orman Bakanlığınca, 30 Aralık 2008 tarih ve 27060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)" ve üyelerimize kolaylık olması açısından “2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı yasa ile değişik 20 inci maddesi” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1  2009/1 sayılı Tebliğ

 

      2  5491 sayılı Kanu’nun 20.maddesi

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO