Menu

Duyurular


27. Olağan Genel Kurul Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.2 / 111 - 68  = 12/02/2024 Sayın Üyemiz,                                                                             

Yönetim Kurulumuzun 12.02.2024 tarih ve 428/028 sayılı toplantısında alınan kararı ile Derneğimizin 27. Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Şubat 2024 Salı günü saat 11:30'da Kılıç Ali Paşa Mahallesi İlyas Çelebi Sokak No:23 Cihangir-Beyoğlu’nda bulunan Dernek Merkezimiz ’de yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanamadığı takdirde toplantı 05 Mart 2024 Salı günü saat 11.30 da Kılıç Ali Paşa Mahallesi İlyas Çelebi Sokak No:23 Cihangir-Beyoğlu’nda bulunan Dernek Merkezimiz ’de yapılacaktır. 

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısına değerli üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.

 

 

 

     Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                             Recep DÜZGİT

                                                                                                 Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

27. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1.  Toplantının Açılması,

2.  Saygı Duruşu,

3.  Başkanlık Divanı Seçimi,

4.  Toplantı zaptının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

5. 2021-2022-2023-2024 yıllarına ait faaliyet raporu, Mali rapor ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve bunlar üzerinde ayrı ayrı Müzakere açılması,

6.  Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

7.  2024 yılı, 2025 yılı ve 2026 yılı muhammen bütçelerinin müzakeresi ve onaylanması,

8.  2024(3 uncu ay itibari ile) 2025, 2026 yılları ile 2027 yılı Mart ayı sonuna (Genel Kurul’a) kadar ki devre için görev alacak, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve İstişare Kurulu Asil Üyeleri ve Yedek Üyeleri 'nin seçimi,

9.  Dilekler,

10. Kapanış.   

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz