Menu

Duyurular


26 Ağustos 2020 Tarihli Genel Kurulun İptali

SİRKÜLER NO: 6.2 / 588-474 = 25/08/2020 


Sayın Üyemiz,

                                                                             

16.06.2020 tarihinde DN;6.2/414 sayılı yazımız ile; 26 Ağustos 2020 - günü saat 11.30 da Kılıç Ali Paşa Mahallesi İlyas Çelebi Sokak No:23 Cihangir-Beyoğlu’nda bulunan Dernek Merkezimiz ’de yapılacağı duyurulmuştu.

 

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ nün basın açıklamasında;

 

‘’…bu kapsamda;

 

Dernek beyanname ve bildirimlerinin 31.10.2020 tarihine kadar bildirilmesi, Şubesi bulunmayan dernekler ile dernek şubelerince yapılması gereken genel kurul toplantılarının 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması,’’

 

Belirtilmektedir.

 

Bu nedenle Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğimizin 26.Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı ve seçimini Bakanlık Makamının 4720 sayılı Oluru ile 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içerisinde yapılmak üzere, Bakanlık Makamının talimatlarına uygun olarak erteleme kararı alınmıştır.

 

 Değerli üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz