Menu

Duyurular


2023 Yılı Hizmet Bedelleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 513-302 = 28/08/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.08.2023 tarih ve 2070/589/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2023 tarih ve 1361037 sayılı ekli yazısında, Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu'nun 14.08.2023 tarih ve 252 sayılı kararıyla Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan işlemler hakkında Ek listelerdeki hizmet bedellerinin güncellendiği, Ek listelerde belirtilen işlemlere ait ücretlerin 25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde uygulanacağı, bildirilmektedir. 

Söz konusu yazıya Odamızın web sayfası www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz