Menu

Duyurular


2023 Yılı Giriş Kartları Başvuruları

SİRKÜLER NO: 8.5/ 719-502 =07/11/2022 


İlgi: İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’nin 07.11.2022 tarih ve E-29196050-153-1929 sayılı yazısında gönderilen;  

 

“2023 Yılı Giriş Kartları Başvurularıhakkındaki yazı ekte sunulmaktadır.

  

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


 

Ek1: İlgi Yazı


Ek2: Kart Formu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz