Menu

Duyurular


"2023 DUİR" faaliyetleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 692-388 = 08/11/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.11.2023 tarih ve 2637/751/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 08.11.2023 tarihli ve 1521628 sayılı yazıda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yazısına atfen; "Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı" kapsamında icra edilmesi planlanan "Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik (DUİR)" faaliyetlerinin 20-23 Kasım 2023 tarihleri icra edileceğine değinilerek, Odamız Üyelerinin bilgilendirilmesi ve ekte sunulan "Format Alfa" formunun faaliyete katılacak (gönüllülük esasına göre) gemilere ulaştırılmasının sağlanması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz