Menu

Duyurular


2022 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 393-282 = 17/06/2022 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.06.2022 tarih ve 2252/456/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 15.06.2022 tarihli ve E-80368960-105.99-431808 sayılı yazıda, bölgesel liman devleti kontrolü(PSC) memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) düzenlendiği, bu kapsamda 1 Eylül – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (MoU) STCW konulu CIC gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin 1 Eylül – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında özellikle Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde tutulma yaşanmamasını teminen, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından 15 Haziran – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (STCW) konulu CIC uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılacak her belgelendirme, ön sörvey veya program dışı denetimde, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan Paris MoU bölgesinde kullanılması planlanan kontrol listesinin doldurularak, bir nüshasının gemiye bırakılacağı, ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği ifade edilmektedir. Kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere, yine ekte yer alan rehber ve Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)- Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca gemi üzerinde yapılacak her sörveyin, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan kontrol listesinin de gözetilerek gerçekleştirilmesi, bir suretinin gemiye bırakılması ve CIC kapsamında eksiklik tespit edildiği durumlarda denetim raporlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na (psc@uab.gov.tr ) gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, konunun önemine binaen sektöre duyurulması; bahse konu MoU'lar, Bakanlık ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin gemi donatanları / işletmecileri tarafından alınmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz